Voorwoord

Tot op vandaag leven er over de hele wereld mannen en vrouwen die enthousiast contemplatieve levenswijze van Franciscus en Clara voortzetten.

Letterlijk betekent contemplatie "het scheiden van iets uit zijn omgeving". Contemplatio is de Latijnse vertaling van het Griekse theoreia. Contemplatie is verwant aan meditatie.

De Heilige Clara leefde van 16 juli 1194 tot 11 augustus 1253 en de orde die zij stichtte werd bekend als die van de Clarissen. Zij leefde besloten en in stilte met een zelf geschreven kloosterregel in radicale armoede. Clara maakte de keuze op weg te gaan in verbondenheid met de Drieëne God naar Maria’s voorbeeld om zo in gebed te leven. Clara was de eerste vrouwelijke volgeling van de Heilige Franciscus. Ook hij is een voorbeeld van op weg gaan. Hoewel, hij is een voorbeeld dat moeilijk na te volgen is in zijn uitersten, een mens die zelf met bijna alles moest breken om zijn voorbeeld, Jezus van Nazareth, na te volgen. Op een gegeven ogenblik, na een aantal ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven, neemt Franciscus de volgende tekst heel letterlijk: ‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is Wie die ze voedt?’.