Voorwoord

Hartelijk welkom!

 Wij waarderen het dat je de moeite neemt om een bezoek te brengen aan deze website en we hopen dat je hier iets mag proeven van de rijkdom van de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Een spiritualiteit die ons nauw aan het hart ligt.
Wat wij je vooral toewensen is dat je hier iets mag vinden: de moeite waard om mee te nemen in je dagelijks leven!

Tot op vandaag leven er over de hele wereld mannen en vrouwen die enthousiast contemplatieve levenswijze van St. Franciscus en St. Clara voortzetten.
Letterlijk betekent contemplatie “het scheiden van iets uit zijn omgeving”.
Contemplatio is de Latijnse vertaling van het Griekse theoreia. Contemplatie is verwant aan meditatie.

Franciscus en zijn geschriften
Franciscus van Assisi (1181 of 1182-1226) is een van de populairste heiligen. Zijn inspirerende leven is de moeite waard. Hij is bekend als vredestichter, van 4 oktober dierendag en ook de gedenkdag van Franciscus, als patroonheilige van het milieu, als kerststal bedenker en als vriend van de armen. De eigen geschriften zijn boeiend. Zijn geschriften laten zijn eigen ‘ik’ zien, terwijl hij ook begaan is met de wereld om hem heen.

Franciscus heeft één doel: in de voetstappen treden van zijn Heer en leraar, Jezus Christus. Hij was ‘leek’ (iemand die geen wijding heeft ontvangen) en aangedaan door de gruwelijkheden van de oorlog. Hij zwierf rond en zo had hij een bijzondere ontmoeting met een melaatse, waar men normaal met een grote boog omheen liep, kreeg een opdracht van de Gekruisigde (“Zie je niet dat mijn Huis verval is. Ga heen en herstel mijn huis!”).

Dit zette hem ertoe aan te gaan leven ‘volgens het Heilig Evangelie’. Bezitloosheid, vrede, broederschap en goede omgang met de Schepping stonden hierbij centraal. Franciscus zag de schepselen bijvoorbeeld  de zon, het water, de dieren en alle mensen, als zijn ‘broeders’ en ‘zusters’. Ze waren, net als hij, geschapen door God. Franciscus’ manier van leven vond gauw navolging: eerst medebroeders (de minderbroeders, dat wil zeggen ‘broeders van de minderen’ – de armen, de zieken en de zwakken), daarna zusters (de Arme Vrouwen, tegenwoordig naar hun medestichteres St. Clara van Assisi ‘clarissen’ genoemd).

Clara en haar geschriften
Ook Clara is een populaire heilige. Zij leefde van 16 juli 1194 tot 11 augustus 1253 in Assisi (Italië). Zij is de stichteres van de clarissen, een contemplatieve orde die nauw verbonden is met de minderbroeders. Zij leefde besloten en in stilte met andere zusters in het klooster van San Damiano in Assisi met een zelf geschreven kloosterregel in radicale armoede. Clara maakte de keuze op weg te gaan in verbondenheid met de God naar Maria’s voorbeeld om zo in gebed te leven. Clara van Assisi is de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi. Clara is de eerste vrouw van wie de kloosterregel door de paus werd goedgekeurd. Zij slaagde erin om haar eigen visie vorm te geven en ging daarvoor zelfbewust en vriendelijk in tegen pausen en kardinalen.

Tot op vandaag
Er is, wat de levensstijl betreft, natuurlijk veel veranderd, maar de intentie van het leven met de heilige Franciscus en Clara is hetzelfde gebleven: in verbondenheid met elkaar Christus navolgen door een leven van gebed en eenvoudig werk.

 

RECENTE BERICHTEN