Stichting Franciscus (stg staat voor stichting) richt zich op:

Op maat en met Passie

Zorg dragen voor de medemens vergt aandacht en expertise. Stichting Franciscus ondersteunt u hier graag in. Op maat en met passie verzorgen wij individuele ondersteuning in werk of dagbesteding.

Katholieke Meditatie

De Katholieke Meditatie wordt gegeven in het Sint-Josephsberg klooster in Megen, ook wel Assisi aan de Maas genoemd.

Stilte is een schaars goed geworden in onze samenleving. Toch blijft het voor veel mensen van belang om een plek te vinden waar zij, los van de drukte van het dagelijks leven, contact kunnen maken met waar het hen in het leven werkelijk om gaat. Een plek waar zij spiritueel kunnen groeien, hun relatie met God kunnen verdiepen of simpelweg de innerlijke rust vinden om weer werkelijk naar hun hart te gaan luisteren.

Het Clarapad

Het Clarapad, een pelgrims pad, is in ontwikkeling en gaat straks lopen van Groningen naar Assisi via het Sint-Josephsberg klooster in Megen. Hier wonen en werken de Clarissen in stilte.

Het Sint-Josephsberg klooster bestaat op 30 april 2021 driehonderd jaar. Het pelgrims pad wordt een cadeau aan de Zusters die tot aan de dag van vandaag de Heilige Clara van Assisi volgen. Zij is de eerste volgeling van de Heilige Franciscus van Assisi. Franciscus is bekend geworden door zijn bijzondere leefregel, dierendag en de kerststal. De Heilige Clara van Assisi is minder bekend. Zij was de eerste vrouwelijke abdis met een goedgekeurde levensvorm (=Forma Vitae: het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus onderhouden en leven in gehoorzaamheid, zonder eigendom en in kuisheid). Deze levensvorm werd niet alleen bevestigd door de Paus maar werd ook nageleefd door de eerste orde van de arme zusters in het klooster van San Damiano in de stad Assisi gelegen in Italië.

Heilige Franciscus van Assisi

Franciscus van Assisi (1181 of 1182-1226) is een van de populairste heiligen. Zijn inspirerende leven is de moeite waard. Hij is bekend als vredestichter, van 4 oktober dierendag en ook de gedenkdag van Franciscus, als patroonheilige van het milieu, als kerststal bedenker en als vriend van de armen. De eigen geschriften zijn boeiend. Zijn geschriften laten zijn eigen ‘ik’ zien, terwijl hij ook begaan is met de wereld om hem heen.

Franciscus heeft één doel: in de voetstappen treden van zijn Heer en Leraar, Jezus Christus. Hij was ‘leek’ (iemand die geen wijding heeft ontvangen) en aangedaan door de gruwelijkheden van de oorlog. Hij zwierf rond en zo had hij een bijzondere ontmoeting met een melaatse, waar men normaal met een grote boog omheen liep, kreeg een opdracht van de Gekruisigde (“Zie je niet dat mijn Huis is verval is. Ga heen en herstel mijn huis!”).

Dit zette hem ertoe aan te gaan leven ‘volgens het Heilig Evangelie’. Bezitloosheid, vrede, broederschap en goede omgang met de Schepping stonden hierbij centraal. Franciscus zag de schepselen, bijvoorbeeld de zon, het water, de dieren en alle mensen, als zijn ‘broeders’ en ‘zusters’. Ze waren, net als hij, geschapen door God. Franciscus’ manier van leven vond gauw navolging: eerst medebroeders (de minderbroeders, dat wil zeggen ‘broeders van de minderen’ – de armen, de zieken, de zwakken), daarna zusters (de Arme Vrouwen, tegenwoordig naar hun medestichteres st. Clara van Assisi ‘clarissen’ genoemd).